Протидія булінгу

Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)
1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).
3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу
1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор навчального закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

ШТРАФИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗА ЗНУЩАННЯ
– Моральне чи фізичне насильство, агресія – 340-850 грн.
– Дії з особливою жорстокістю, повторне порушення – 850-1700 грн.
– Приховування вчителем факту цькування – 1700-3400 грн, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.
Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років, штраф сплачуватимуть батьки.

План заходів
щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі
на 2020 – 2021 н.р.

Заходи Терміни виконання Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) та порядку дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування)» в закладі Останній тиждень серпня Директор
2 Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):

•                 педагогічний персонал;

•                 допоміжний персонал;

•                 технічний персонал.

Вересень Директор,  уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
4 Обговорення та прийняття правил поведінки в групах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Керівники гуртків
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Керівники гуртків
6 Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу Вересень Уповноважена особа
7 Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
8 Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

•       з вивчення учнівського колективу;

•       з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
9 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
10 Інформаційна акція для вихованців старших груп Грудень Керівники гуртків
11 Виступ на загальних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Директор,

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Робота з керівниками гуртків та іншими працівниками закладу
12 Проведення навчальних семінарів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування. зимові канікули Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
13 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом. Листопад Директор, заст. дир. АГЧ,

уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Робота з учнями
14 Проведення бесід та тренінгів для вихованців старших груп з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Керівники гуртків
15 Імітаційна гра для вихованців молодших груп (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Керівники гуртків
16 Тиждень толерантності Листопад Керівники гуртків, учні
17 Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство» Грудень Учні, керівники гуртків
18 Конкурс плакатів проти насильства Березень Заступник директора з навчально-виховної роботи
Робота з батьками
19 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
20 Тематичні батьківські збори в групах Грудень Керівники гуртків
21 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Уповноважений з прав дитини закладу освіти
Моніторинг освітнього середовища
22 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти Щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)
23 Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Травень- червень Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)